Vacatures standplaatsen kermissen 2023

Lokaal bestuur Buggenhout heeft vrije standplaatsen ter beschikking voor diverse kermissen. U kan zich hiervoor kandidaat stellen.

Het gaat over de volgende vacatures:

Juni kermis Centrum (17-19 juni )

 • 1 standplaats voor Attractietype: Basketbalspel/ Boogschietspel/ Kamelenspel/ Ringenspel/Hondenspel/ Pottenbalkraam/Loterijspel/WC-pottenspel (Blauwe zone) Afmetingen: maximaal 9 meter voorgevellengte op maximaal 5 meter diepte.
 • 1 standplaats voor Attractietype: Fun house / Spookhuis/ Spiegelpaleis (Blauwe zone) Afmetingen: maximaal 12 meter voorgevellengte op maximaal 8 meter diepte.
 • 1 standplaats voor Attractie Groot vermaak type A of B: Break dance of soortgelijk. Afmetingen: maximaal 18 meter voorgevellengte op maximaal 18 meter diepte

Jaarmarktkermis Opdorp ( 1-9 juli )

 • 1 standplaats voor Attractietype: Boogschietspel/Ringenspel/Kamelenderby/ Loterij- spel/ pingpongbal-schietkraam/Bazooka schietkraam/ WC-pottenspel/Vogelpikspel (Blauwe zone). Afmetingen: maximaal 9 meter voorgevellengte op maximaal 4 meter diepte
 • 1 standplaats voor Attractietype: Kindervliegmolen/ (Kinder-)Rollercoaster Afmetingen: maximaal 12 meter voorgevellengte op maximaal 12 meter diepte.

Septemberkermis Centrum ( 2-4 september)

 • 1) standplaats voor Attractietype: bidule. Afmetingen: maximaal 16 meter voorgevellengte op maximaal 16 meter diepte
 • 1 standplaats voor Attractietype: Boogschietspel/Ringenspel/Kamelenderby/ Loterijspel/ pingpongbal- schietkraam/Bazooka schietkraam/WC-pottenspel (Blauwe zone. Afmetingen: maximaal 9 meter voorgevellengte op maximaal 5 meter diepte
 • 1 standplaats voor Attractietype: Wafel- pannenkoekenkraam. Afmetingen: maximaal 9 meter voorgevellengte op maximaal 3 meter diepte

Kermis Opstal (23-25 september)

 • 1 standplaats voor Attractietype: Spookhuis of Funhouse Afmetingen: maximaal 12 meter voorgevellengte op maximaal 4 meter diepte.
 • 1 standplaats voor Attractietype: Kindervliegmolen/ Kinderbuggy/ Kinder-Autoscooter/Kinder schuifaf Afmetingen: maximaal 13 meter voorgevellengte op maximaal 10 meter diepte.
 • 2 standplaatsen voor Attractietype: Touwtjetrek/ Basketbalspel/ Boogschietspel/ Kamelenderby/ Ringenspel/Hondenspel/ Pottenbalkraam/Loterijspel/pingpongbal-schietkraam/…. Afmetingen: maximaal 9 meter voorgevellengte op maximaal 3 meter diepte.
 • 1 standplaats voor Attractietype: Suikerspinkraam. Afmetingen: maximaal 8 meter voorgevellengte op maximaal 3 meter diepte.
 • 1 standplaats voor Attractietype: Bulldozerspel. Afmetingen: maximaal 8 meter voorgevellengte op maximaal 4 meter diepte

Toewijzing:

 • Er geldt een contract van 1 dienstjaar.
 • De standplaatshouder die gekozen is, krijgt indien gewenst , bij een nieuwe aanvraag volgend jaar , voorrang om zijn plaats terug in te nemen voor dat jaar .(op basis van relevante ervaring). 
 •  Standplaatsen op zogenoemde “Blauwe zones” worden elk jaar opnieuw uitgeschreven , hiervoor gelden bovenstaande criteria niet, om vernieuwing op de kermis toe te laten. 

Kandidaatstelling:

Kandidaturen dienen, samen met de informatie en documenten hieronder vermeld, ten laatste 12 weken voor de desbetreffende kermis te worden bezorgd aan Lokaal bestuur Buggenhout – Technische Dienst – Nieuwstraat 2 – 9255 Buggenhout of via e-mail

Op uw kandidatuur vermeldt u:

 • voor welke plaats u zich kandidaat stelt
 • naam, voornaam en/of firmanaam
 • BTW-nummer
 • adres
 • e-mail, gsm-nummer en/of telefoonnummer
 • afmetingen van de kermisattractie
 • omschrijving van de kermisattractie
 • foto van de kermisattractie

Bij uw kandidatuur voegt u volgende documenten:

 • attest van de keuring betreffende brandblustoestellen
 • attest van de keuring betreffende elektriciteit
 • attest van de keuring betreffende gas (indien van toepassing)
 • attest van de verzekeringspolis inzake burgerlijke aansprakelijkheid en brand
 • bewijs dat de kermisattractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen type A en B (Geldig Keuringsverslag- Risicoanalyse
 • kopie van de “machtiging kermisactiviteiten als werkgever, aangestelde-verantwoordelijke “
Gepubliceerd op donderdag 23 maart 2023 18 u.