Vaccinatie 12- tot 15- jarigen

Enkel samen kunnen we corona stoppen en dus hebben we ook de medewerking van onze 12- tot 15-jarigen nodig. Door iedereen te vaccineren, bereiken we immers groepsimmuniteit.

Alle 12-15-jarigen zullen de komende weken een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor 2 prikken Pfizer in één van onze vaccinatiecentra. Dit is het enige vaccin dat goed getest is bij deze leeftijd. De vaccins zijn zeer voorzichtig onderzocht vooraleer zij toestemming krijgen voor de toediening, ook bij jongeren.

Toestemming ouder(s) of voogd

Het grootste verschil met de vaccinatie van 16- tot 18-jarigen is dat men een toestemming van ouder(s) of voogd nodig heeft om gevaccineerd te worden. Dat kan door samen met een van de ouders naar het vaccinatiecentrum te gaan, of door een toestemmingsbrief mee te brengen als men alleen gaat. Uiteraard is ook de mening van de 12-15-jarige zelf van belang. Wij roepen dan ook op om dit samen te bespreken en eventueel de huisarts te contacteren met uw vragen.

U komt alleen? Dan kan u hier de in te vullen en mee te brengen toestemmingsbrief terugvinden. Wilt u zich graag al een beetje voorbereiden op het gesprek rond uw gezondheidstoestand, dan kan u hier de vragenlijst al terugvinden.

Nieuwe uitnodiging

Wie niet onmiddellijk op de afspraak geraakt, bijvoorbeeld wegens vakantie, ontvangt eind augustus of begin september een nieuwe uitnodiging. Uiteraard vragen wij om alles in het werk te stellen om nu toch al te komen. Op die manier kan u ervoor zorgen dat u beide prikken reeds hebt gekregen, nog voor de school start, wat het toch allemaal veel makkelijker en veiliger maakt voor een zorgeloze heropstart in september.

Uiteraard kunnen ook jongeren zich registreren op QVAX, de digitale reservelijst voor de vaccinatiecentra. Als 12-15-jarige mag men zich wel enkel inschrijven op QVAX wanneer de ouder(s) hiermee akkoord gaan.

Gepubliceerd op woensdag 14 juli 2021 8 u.