Vaccinatie 5- tot 11-jarigen

Januari staat in het teken van de vaccinatie van 5- tot 11-jarigen. Er zijn dan ook heel wat praktische zaken die u als ouder moet weten en die we graag op een rijtje zetten voor u.

Uitnodiging

Tijdens de week van 3 januari vertrekken de uitnodigingen voor de 5- tot 11-jarigen uit onze Eerstelijnszone met de post. Hier kan u een voorbeeld van zo’n uitnodigingsbrief vinden.

Kinderen kunnen hun uitnodiging ook ontvangen via de e-box. Die moet wel eerst geactiveerd worden en daarvoor heeft het kind een kids-ID met pincode nodig. Voor kinderen van 6 jaar tot 12 jaar met Belgische nationaliteit kunnen de ouders zo'n kids-ID aanvragen. Opgelet: ook bij de vaccinatie zelf is een kids-ID of ISI-pas noodzakelijk. We roepen ouders op om dat tijdig na te kijken en klaar te leggen.

In deze uitnodigingsbrief zullen, in tegenstelling tot bij de volwassenen, nog geen vaccinatiemomenten worden voorgesteld. We doen dat zodat gezinnen met meerdere 5- tot 11-jarigen aaneensluitende momenten kunnen kiezen om zo samen langs te komen. Iedereen zal dus gelijktijdig uitgenodigd worden. Ouders kunnen zelf twee vaccinatiemomenten (eerste en tweede prik, 3 weken later) kiezen uit een aantal voorgestelde tijdstippen. U kan dat doen op één van volgende manieren:

Hoe ouders deze momenten kunnen kiezen, staat stap voor stap uitgelegd via deze link. Bij pleegkinderen zijn specifieke toestemmingsbrieven nodig. Deze sjablonen zijn terug te vinden via deze link: toestemmingsbrief pleegzorgertoestemmingsbrief pleegzorgdienst. Wij adviseren dat één van beide ouders (of voogd) hun kind zouden begeleiden bij de vaccinatie. Kan dat om een of andere reden toch niet, dan moeten ook deze ouders een toestemmingsbrief meegeven. Dit sjabloon is terug te vinden via deze link.

Type vaccin

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar krijgen een aangepaste dosis van het Pfizervaccin. De aangepaste dosis is één derde dosis van het vaccin voor volwassenen. De kinderen krijgen 2 prikken van het kindervaccin, met een tussentijd van 21 dagen. De tweede prik is even belangrijk als de eerste, want enkel met 2 prikken is uw kind beschermd.

Wordt uw kind een van de komende weken 12 jaar, dan is het ook mogelijk om nog even te wachten en een afspraak te maken na de verjaardag, zodat meteen het vaccin voor 12-jarigen kan gegeven worden. Heeft uw kind echter een bepaalde medische problematiek en is het daardoor extra kwetsbaar, dan is het beter om niet te wachten. Bij twijfel consulteert u best uw huisarts of kinderarts. Wordt uw kind 12 tussen de eerste en tweede prik, dan zal ook de tweede prik met de aangepaste dosis van het Pfizervaccin worden gegeven.

Webinar

voor intermediairs:

Op dinsdag 11 januari is er om 19u een webinar waarbij we ons richten tot alle beroepsgroepen die de komende weken in frequent contact staan met gezinnen met jonge kinderen. We denken daarbij aan leerkrachten kleuter en lager onderwijs, kinderopvang, CLB, Opgroeien, kinderartsen, huisartsen, … We willen hen zo goed mogelijk informeren over deze vaccinatiecampagne, zowel inhoudelijk als praktisch, zodat zij op hun beurt ook ouders kunnen begeleiden wanneer die hun vragen stellen over de vaccinatie van hun kind(eren).

Deelname is gratis. De link kan u hier terugvinden.

voor ouders:

Op woensdag 12 januari is er om 19u een webinar waarbij we ons rechtstreeks richten naar alle ouders met kinderen tussen 5 en 11 jaar. We gaan in op de meest gestelde vragen door ouders: waarom zou ik mijn kind laten vaccineren, is het coronavaccin veilig voor kinderen, heeft het vaccin nog zin als mijn kind reeds corona had, … Daarnaast voorzien we ook een heel praktisch luik: hoe moet ik een vaccinatiemoment vastleggen, waar zal dit doorgaan en op welke manier (rondleiding doorheen kindervaccinatiepunt), hoe kan ik mijn kind hier best op voorbereiden, …

Deelname is gratis. De link kan u hier terugvinden.

Gepubliceerd op woensdag 5 januari 2022 8 u.