Vanaf 20 mei opnieuw bezoek mogelijk in woonzorgcentrum Herfstdroom

Na intern overleg en in samenspraak met onze coördinerend en raadgevend arts (CRA) hebben we voor woonzorgcentrum Herfstdroom een bezoekersregeling uitgewerkt.

We zullen in ons woonzorgcentrum starten met de mogelijkheid tot bezoek vanaf woensdag 20 mei. Het bezoek zal plaatsvinden in de personeelsrefter, die tijdelijk als bezoekersruimte wordt ingericht. Bezoek kan dan rechtstreeks worden ontvangen en binnen gelaten.

Er is voor elke bewoner 1 vaste bezoeker mogelijk, dit dient steeds dezelfde te zijn. We gaan ervan uit dat deze vaste bezoeker de vaste vertegenwoordiger/eerste contactpersoon van de bewoner is. Indien bewoner en/of familie onderling afspreken dat dit iemand anders is, kan dit uiteraard ook als u ons hiervan op de hoogte brengt. We maken een lijst van welke bezoe-ker er bij elke bewoner komt. Per bewoner is er maximum één bezoek per week toegestaan.

We hebben ervoor gekozen om het bezoek mogelijk te maken op enkele vastgelegde dagen. Voor de maand mei zijn dit alvast de volgende:

 • 20 mei
 • 25 mei
 • 26 mei
 • 29 mei

Om het bezoek vast te leggen, dient een afspraak te worden gemaakt met onze animatiedienst. Dit gebeurt bij voorkeur via een email naar animatie@ocmwbuggenhout.be , eventueel telefonisch kan ook. Een afspraak is pas definitief na bevestiging van ons.

Denk eraan: we hanteren ook nog alternatieve communicatiekanalen zoals de zorgtelefoon, raamcontact, brieven, kaartjes, afgeven van materiaal aan de ingang,... Deze alternatieven blijven bestaan en kunnen ook door u gebruikt worden.

Praktisch richtlijnen voor bezoek in woonzorgcentrum Herfstdroom 

 • 1 vaste bezoeker per bewoner, maximum één bezoek per week.
 • Duurtijd van het bezoek is maximum 15 minuten
 • De bezoeker is steeds verplicht een mondmasker te dragen, dat hij/zij zelf meebrengt. Zonder een mondmasker is een bezoek niet mogelijk.
 • De bewoner zal een chirurgisch mondmasker dragen, dit voorzien wij.
 • De social distancing wordt gerespecteerd, dus steeds ten minste 1,50 meter afstand.
 • Geen fysiek contact tussen bewoner en bezoeker.
 • Bij bewoners waarbij het risico bestaat dat zij zich niet aan social distancing kunnen houden of die geen mondmasker kunnen dragen, moeten bezoekers een chirurgisch mondmasker dragen (dat wij dienen te voorzien).
 • Dieren kunnen niet mee op bezoek komen.
 • Er worden geen voorwerpen of geschenken uitgewisseld, hiervoor verwijzen we naar de bestaande mogelijkheid om dit via het onthaal te doen.
 • Er wordt drank noch eten voorzien tijdens het bezoek.
 • Correcte handhygiëne is verplicht, ontsmetten van de handen voor en na het bezoek.
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonde, en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest werd op COVID-19. De bezoeker ondertekent hiervoor telkens een verklaring op eer.
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonde, en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest werd op COVID-19.
 • Er is geen bezoek mogelijk voor bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting tot minstens 14 dagen na start van de symptomen en tot het einde van de symptomen
 • Bezoek is steeds onder toezicht van een medewerker van het woonzorgcentrum.
 • Elk bezoek wordt geregistreerd (naam, adres, telefoonnummer en band met de bewoner).
 • Op de dagen dat bezoek mogelijk is, kan dit op volgende tijdstippen:
  • 10u – 10u30 – 11u – 11u30
  • 14u – 14u30 – 15u – 15u30
Gepubliceerd op donderdag 14 mei 2020 9.46 u.