Vast Bureau OCMW

Besluitenlijst Archief (voor 30 juni 2021)

Lokale besturen zijn vanaf 30 juni 2021 verplicht om bepaalde documenten van hun bestuursorganen (bepaalde besluiten, besluitenlijsten, agenda's, notulen...) via hun notuleringsoftware als open data te publiceren en bekend te maken. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Lokale Besluiten als GeLinkte Open Data’ (LBLOD) van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid. Zo kunnen besturen hun data openstellen en bruikbaar maken voor derde partijen. 

De bekendmakingen van de gemeenteraad zijn daarom voortaan terug te vinden via een externe link. Via die link kan u de raad kiezen waarvan u de verslagen wil bekijken. De oudere bekendmakingen voor 30 juni blijven via de groene knop bovenaan raadpleegbaar.

Het vast bureau is samengesteld uit de leden van het schepencollege. Het vast bureau is belast met het behandelen van de zaken van het dagelijks bestuur. Het vast bureau vergadert elke tweede dinsdag van de maand om 16.00 uur in besloten zitting.

Samenstelling