Naamsverandering

Uw naam heeft een officieel karakter. Hij stelt u, de overheid en anderen in staat om uzelf te identificeren. Onder bepaalde voorwaarden kunt u uitzonderlijk uw voornaam en familienaam laten wijzigen.

Voorwaarden

U kunt uitzonderlijk uw familienaam laten wijzigen als:

 • u Belg, erkende vluchteling of staatloze bent.
 • u duidelijk motiveert waarom u de naamsverandering wil.
 • er ernstige redenen zijn.
 • de gevraagde naam geen aanleiding geeft tot verwarring.
 • de gevraagde naam u of derden niet kan schaden.

U kunt uw voornaam laten wijzigen als:

 • u Belg, erkende vluchteling of staatloze bent.
 • de nieuwe voornaam niet voor verwarring zorgt.
 • de nieuwe voornaam de verzoeker niet kan schaden.
 • de nieuwe voornaam anderen niet kan schaden.
 •  

Procedure

Om uw familienaam te veranderen:

 • U dient uw aanvraag schriftelijk (niet per mail of fax) in bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie.
 • Als u kinderen hebt die uw naam dragen, moet u verduidelijken of u wilt dat ook zij van naam veranderen.
 • Bent u minderjarig, dan moet de aanvraag ingediend worden door uw ouders (of voogd). Als de aanvraag door één enkele ouder is ingediend, dan zal de andere ouder daarover normaal gezien ingelicht worden.

De procedure duurt gemiddeld tussen de 6 en 12 maanden. Door de naamsverandering bent u verplicht ook uw identiteitspapieren te vernieuwen.

Om uw voornaam te veranderen contacteert u de dienst burgerzaken van

 • de gemeente waar u bent ingeschreven (of de gemeente waar het kind is ingeschreven als het gaat over een verzoek van een minderjarige).
 • de gemeente waar u laatst was ingeschreven, als u niet meer in België bent gedomicilieerd.
 • de stad Brussel, als u nooit in België bent gedomicilieerd.

De procedure duurt maximaal 3 maanden.

Deel deze pagina

vrijdag 22 maart 2024