Verbintenis tot tenlasteneming

Voor een niet-EU burger die naar België wenst te komen, dient een verbintenis tot tenlasteneming te worden afgeleverd. De garant stelt zich financieel verantwoordelijk voor de kosten van verblijf, gezondheidszorg en eventuele repatriëring.

Voor wie?

  • u hebt de Belgische nationaliteit.
  • u bent geen Belg, maar u heeft een onbeperkte verblijfsvergunning: B, C, D, E, E+, F, F+kaart. Zijn uitgesloten: de houders van een A kaart, een attest van immatriculatie.
  • u heeft voldoende bestaansmiddelen.

Procedure

  • U maakt een afspraak bij de dienst vreemdelingenzaken.
  • De bijlage 3bis, moet aangeboden worden als origineel en recto verso gedrukt worden.
  • De gemeente verifieert of alles volledig en duidelijk leesbaar werd ingevuld en legaliseert de handtekening van de garant.
  • Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een bijlage 3bis die betrekking heeft op een visumplichtige vreemdeling en een niet-visumplichtige vreemdeling.
  • Indien de vreemdeling visumplichtig is moet er nog een tweede onderscheid gemaakt worden tussen de landen waar België een ambassade of een consulaat heeft en de landen waar België door een andere Schengenstaat vertegenwoordigt wordt.

Raadpleeg voor verdere info de website www.diplomatie.be of contacteer ons.

Bedrag

Deze dienstverlening is gratis.

Wat meebrengen

  • de identiteitskaart van de garant.
  • bewijzen van inkomsten van de garant: kopie van 3 meest recente loonfiches/aanslagbiljet van de inkomsten tijdens het jaar voorafgaand aan de datum van de verbintenis/document dat de netto-of bruto-inkomsten bewijst.

Deel deze pagina

dinsdag 26 maart 2024