Vergroening

In onze bosgemeente is er ingezet op recente vergroening.

Lentepark

Er werd in 2020 een bomenplan opgemaakt voor het Lentepark. Op die manier zou het groene karakter van het Lentepark behouden blijven maar wel met de juiste bomen. Er werden 158 nieuwe bomen geplant waarvan 94 ter vervanging van de gerooide bomen. Bij de keuze van de bomen werd gekeken naar de standplaatsvereisten, de bijdrage aan biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Op de plaatsen waar nieuwe bomen aangeplant werden, werden wortelgeleidingsplaten gestoken. Dat gebeurde op plaatsen in de buurt van een oprit en/of een voetpad. Deze wortelgeleidingsplaten begeleiden de wortels naar beneden zodat het opdrukken van verharding door de boomwortels voorkomen wordt.

Geïnteresseerde bewoners konden dat vrijblijvend aangaan en zo de onderbeplanting kiezen uit zes voorgestelde beplantingsconcepten. Het aanleggen van een onderbeplanting onder de bomen, in plaats van gras of steentjes, zorgt ervoor dat hemelwater gemakkelijker kan infiltreren in de ondergrond.

Het buurtparkje aan de straten Warande-Pijnaards lag er nogal onverzorgd bij en krijgt een grondige make-over. Momenteel zijn deze werken nog volop aan de gang.

Keerpuntbos

In november 2020 werden meer dan vijfhonderd boompjes geplant in het Keerpuntbos aan de Stenenmolenstraat. Dit Keerpuntbos is een samenwerking van Natuurpunt ’s Heerenbosch en het lokaal bestuur. De naam werd symbolisch gekozen omdat COVID-19 vaak voor een keerpunt zorgt. Het is een blijvende herinnering aan de coronacrisis en daarom zijn er ook twintig grotere bomen geplant. Deze staan symbool voor de zorgsector. Buggenhout krijgt er op die manier 25 are bos bij. De locatie dient als een plaats waar men tot rust kan komen en is voorzien van wandelpaden en zitbankjes.

Sportveldstraat

Op een braakliggend terrein aan de Sportveldstraat werd een vergroeningsproject opgestart. Het terrein (251B) is toegankelijk via de toegangsweg tussen de huisnummers 62 en 64. Er werden vier soorten inheemse hoogstammige bomen aangeplant namelijk gele kornoelje, wilde appel, lijsterbos en Spaanse aak. Qua struiken werd er gekozen voor rode kornoelje, kardinaalsmuts, hondsroos, rode bes, vlier, Gelderse roos, gele kornoelje, hazelaar, vuilboom, liguster, vogelkers, hulst, Spaanse aak en haagbeuk. Het gedeelte van het bestaande grasland dat behouden blijft, zal zich door het aangepaste maaibeheer verder kunnen ontwikkelen naar een soortenrijk grasland.

GC De Pit

Omdat er op het speelterrein weinig schaduwrijke plekken zijn, werd er gekozen om schaduw te creëren door middel van bomen. Er werd één grote plataan geplant die ook als speelboom dienst zal doen. Deze speelboom kreeg het gezelschap van vier andere bomen namelijk een haagbeuk, tulpenboom, valse Christusdoorn en een zwarte noot. Qua onderbeplanting werd er schors voorzien onder de speelboom. Dat is ideaal als valdemping en zeker geen overbodige luxe met spelende kinderen in de buurt.

Patattenmolen

Het speelterrein kreeg het gezelschap van vier bomen namelijk de rode paardenkastanje, winterlinde, grootbladige els en een rode esdoorn. Deze bomen zorgen voor meer groen en zullen later ook een gezellig schaduwrijk plekje vormen op deze site.

Orangerie

Het perkje aan de Orangerie werd nieuw leven ingeblazen. De heesters en vaste planten zijn pollen-en nectarleveranciers voor diverse insecten zoals bijen en vlinders. De heesters die aangeplant zijn, zijn kleine kransspirea, spierstruik, blauwaard en struikganzerik. Onze technische uitvoeringsdienst maakte een bijpassend insectenhotel.

Vlaams Kampioenschap Tegelwippen

In 2023 ging het lokaal bestuur de strijd aan tijdens het Vlaams Kampioenschap tegelwippen. Er werd volop onthard in Buggenhout en de derby tegen buurgemeente Lebbeke werd met glans gewonnen. Enkele verwezenlijkingen:

  • Ontharden op campus Groenlaan en aanplanting Lindeboom.
  • Ontharden Hofstee in Opdorp
  • Ontharden Affligem
  • Ontharden Broekstraat

Deel deze pagina

donderdag 25 januari 2024