Verkiezingspropaganda op plakborden

Met uitsluiting van alle andere openbare plaatsen mag verkiezingspropaganda slechts aangebracht worden op speciale daartoe tijdens de verkiezingsperiode opgestelde gemeentelijke aanplakborden of -zuilen in de voor hen voorziene ruimte.

De aanplakborden voor verkiezingspropaganda staan opgesteld in de volgende straten:

  • Centrum: Vierhuizen-Schoolstraat op het pleintje.
  • Opstal: Broekstraat aan de kerk.
  • Briel: Brielstraat, Alvatsite.
  • Opdorp: Lijneveldstraat - Vierbunderstraat.

Gelieve het u toegekende nummer te respecteren.

Verkiezingspropaganda op private eigendom is eveneens toegestaan binnen de perken van de decretale bepalingen.

Meer info

Alle voorwaarden zijn te raadplegen op de website van Vlaanderen Kiest

Deel deze pagina

dinsdag 20 februari 2024