Versnelde boosterprik

Door de inkorting van de intervaltermijn tussen vaccinaties zijn er plots meer mensen die versneld hun boosterprik moeten halen. Om dat vlot te laten verlopen, vragen we ieders medewerking.

Na gunstig advies van de Hoge Gezondheidsraad en de Taskforce vaccinatie heeft de IMC beslist dat mensen die een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna) hebben gekregen, na 4 maanden (i.p.v. 6 maanden) kunnen worden uitgenodigd voor het boostervaccin. De tijdspanne na een AstraZeneca vaccin blijft vier maanden. De tijdspanne na een Johnson&Johnson vaccin blijft twee maanden. Daardoor komen plots meer dan 48.000 burgers in onze Eerstelijnszone in aanmerking om hun boosterprik te krijgen.

Daarom werd met onmiddellijke ingang beslist om de capaciteit en snelheid van ons vaccinatiecentrum Dender Keur aan te passen, zodat meer mensen sneller kunnen uitgenodigd worden. Doelstelling blijft om tegen eind januari al onze burgers die in aanmerking komen voor een boosterprik uitgenodigd en gevaccineerd te hebben. In totaal gaat het om meer dan 53.000 burgers die nog uitgenodigd dienen te worden. Met een snelheid van ongeveer 2.000 prikken per dag moet dat haalbaar zijn.

Uiteraard kunnen wij niet al deze burgers op één week tijd uitnodigen en vaccineren. Het heeft dus geen zin om te bellen naar het callcenter of om naar het vaccinatiecentrum te komen om uw prik te vragen indien uw termijn verstreken is en u nog geen uitnodiging gekregen hebt.

U kan meehelpen door:

  • Bij uitnodiging zo snel mogelijk te bevestigen, het tijdslot te wijzigen of te weigeren. Dat zorgt ervoor dat geen enkel tijdsslot verloren gaat en op elk vrij gaatje versneld een andere burger kan uitgenodigd worden.
  • Massaal te registreren op QVAX.be. De voorbije dagen hebben we al honderden burgers op die manier versneld uitgenodigd. Aangezien we dienen rekening te houden met centrale uitnodigingen vanuit Vlaanderen die via de post enige tijd onder weg zijn, is QVAX de enige manier om snel onze gaatje in te vullen.
Gepubliceerd op dinsdag 21 december 2021 10 u.