Versoepeling verlaten woonzorgcentrum Herfstdroom

Na evaluatie van de huidige bezoekersregeling is er beslist om de mogelijkheid om het woonzorgcentrum te verlaten te versoepelen. Deze versoepeling gaat in vanaf het weekend van 27 juni.

De nieuwe regeling houdt in dat er ook in het weekend en op feestdagen de mogelijkheid is om het woonzorgcentrum te verlaten voor bv. familiebezoek, wandeling,… en dit tussen 14u30 en 16u30. Dit kan enkel nadat dit vooraf is afgesproken met de hoofdverpleegkundige of verantwoordelijke van de afdeling. Mailen naar animatie@ocmwbuggenhout.be kan ook.

Net zoals vorige keer is dit gebaseerd op de algemene principes voor bezoekersregeling, die op 5 juni 2020 door de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg goedgekeurd werden.

We zullen in het woonzorgcentrum starten met de aangepaste bezoekersregeling vanaf het weekend van 27 juni. Zoals steeds zullen we dit opvolgen en regelmatig evalueren, zo kan worden ingeschat of verdere versoepeling mogelijk is, of een aanpassing nodig is.

De bewoner kan het woonzorgcentrum verlaten voor bv. een zakelijke afspraak, tandartsbezoek, familiebezoek, wandeling,… mits rekening te houden met volgende voorwaarden:

 • Op weekdagen tussen 10u en 16u.
 • In het weekend of op feestdagen tussen 14u30 en 16u30.
 • Na overleg met hoofdverpleegkundige of verantwoordelijke van de afdeling.
 • Voor het verlaten van het woonzorgcentrum in het weekend dient dit vooraf te worden afgesproken en vastgelegd, uiterlijk op de laatste werkdag voor het weekend of feestdag waarin men met een bewoner het woonzorgcentrum verlaat.
 • Met behoud van 1,5 meter afstand, indien vereist door de Nationale Veiligheidsraad.
 • Mits het dragen van een mondmasker door de bewoner en zijn bezoeker indien vereist door de Nationale Veiligheidsraad zoals bv. op het openbaar vervoer.
 • Wanneer een bezoeker met een bewoner het woonzorgcentrum verlaat, draagt de bezoeker steeds een mondmasker gedurende de tijd dat hij/zij bij de bewoner is. Dit omdat het wellicht niet mogelijk is om steeds 1,5 meter afstand te houden.
 • Handhygiëne wordt toegepast vóór het verlaten van het woonzorgcentrum en bij het opnieuw binnenkomen van het woonzorgcentrum.
 • Bij het ophalen van de bewoner: aanbellen om zich aan te melden, onze medewerkers zullen de bewoner naar het onthaal brengen.
 • Bij het terugbrengen van de bewoner: aanbellen om zich aan te melden, onze medewerkers zullen de bewoner opnieuw ophalen aan het onthaal en begeleiden naar de afdeling.
 • De directie kan, na overleg met de coördinerend en raadgevend arts of een andere medisch verantwoordelijke, oordelen dat de bewoner na terugkomst gedurende 14 dagen op de kamer moet blijven, als geoordeeld wordt dat de maatregelen niet of niet correct zijn toegepast.
Gepubliceerd op woensdag 24 juni 2020 14.12 u.