Versoepelingen in Herfstdroom

Vanaf maandag 8 maart zullen er versoepelingen mogelijk zijn in woonzorgcentrum Herfstdroom. Bij deze versoepelingen ligt de klemtoon op de noden en behoeften van de bewoners.

Het doet ons plezier u te kunnen meedelen dat versoepelingen mogelijk worden in woonzorgcentrum Herfstdroom. Deze versoepelingen zijn gebaseerd op de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid, en zijn maar mogelijk vanaf een vaccinatiegraad van 90% bij de bewoners en 70% bij medewerkers. Bij ons is deze vaccinatiegraad 99% bij bewoners en 88% bij medewerkers. De versoepelingen kunnen ingaan ten vroegste 10 dagen na het toedienen van de tweede dosis van het vaccin.

Concreet betekent dat voor woonzorgcentrum Herfstdroom dat versoepelingen zullen ingaan vanaf maandag 8 maart 2021. Bij deze eerste versoepelingen ligt de klemtoon op de noden en behoeften van de bewoners. We willen benadrukken dat we voor de toepassing van deze versoepelingen ook een beroep doen op de verantwoordelijkheidszin van alle bezoekers en familieleden. We willen graag stilaan afstappen van het continu controleren of iedereen elke richtlijn wel volgt, maar dat gaat enkel als iedereen hier zijn of haar steentje toe bijdraagt.

Het is na vaccinatie van zo goed als alle bewoners en medewerkers nu vooral in het belang van de gezondheid van alle bezoekers dat we de ons opgelegde maatregelen moeten blijven respecteren, ook binnen de muren van het woonzorgcentrum.

Hier alvast enkele praktische richtlijnen:

VOOR DE BEWONERS

 • Bewoners kunnen zich vrij bewegen tussen de verschillende afdelingen en mogen vrij gebruik maken van alle gemeenschappelijke ruimtes.
 • Interne activiteiten binnen het woonzorgcentrum worden opnieuw opgestart.
 • Vanaf 8 maart zal de kapper van het woonzorgcentrum opnieuw haar activiteit opnemen, er dient steeds een afspraak te worden gemaakt vooraf.
 • Een externe kapper mag komen maar niet op de kamer van de bewoner. Hij/zij kan gebruik maken van het kapsalon op het gelijkvloers (niet op maandag).

BEZOEK

 • Per bewoner zijn 2 afzonderlijke bezoekers mogelijk. Deze 2 afzonderlijke bezoekers kunnen per 14 dagen wisselen en zijn niet samen aanwezig, tenzij dit 2 mensen zijn die onder hetzelfde dak wonen.
 • Bezoek vindt plaats op de kamer van de bewoner, eens op de kamer blijft het bezoek op de kamer van de bewoner en komt niet in de gangen, leefruimtes, verpleegpost,…
 • U laat ons weten welke 2 bezoekers er voor de periode van 14 dagen mogen genoteerd worden voor de bewoner. De eerste periode van 14 dagen gaat in op maandag 8 maart. Dit gebeurt bij voorkeur via een e-mail naar animatie@ocmwbuggenhout.be.
 • We rekenen op ieders verantwoordelijkheidszin om zich per 14 dagen te houden aan deze 2 doorgegeven bezoekers.
 • Bezoek is mogelijk dagelijks tussen 10u en 18u, er is geen afspraak nodig.
 • De bezoeker draagt tijdens het bezoek een chirurgisch Een stoffen mondmasker is niet toegelaten.
 • Correcte handhygiëne is verplicht. (ontsmetten van de handen voor en na het bezoek.)
 • Elk bezoek wordt geregistreerd met volgende gegevens van de bezoeker: naam, telefoonnummer en band met de bewoner.
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als de bezoeker gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonde en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest werd op COVID-19.
 • Er is geen bezoek mogelijk voor bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 besmetting tot minstens 14 dagen na start van de symptomen en tot het einde van de symptomen.
 • Het ophalen van vuile was en het afgeven van propere was of goederen voor de bewoner kan opnieuw op de kamer.

VERLATEN VAN HET WOONZORGCENTRUM

 • De bewoner kan het woonzorgcentrum verlaten. In dat geval gelden de voorwaarden die gelden voor alle burgers. Bijvoorbeeld een winkelbezoek kan, een bezoek aan meerdere familieleden tegelijkertijd niet.
 • De bewoner kan met familie of bezoek gaan wandelen, in dit geval is dit de bewoner met maximum 3 andere personen (in totaal maximum 4 personen, dit geldt voor alle burgers). Iedereen draagt dan steeds een chirurgisch mondmasker. 1 van de ons doorgegeven bezoekers kan de bewoner ophalen.
 • Thuisbezoek: dit wordt vooraf aangevraagd en afgesproken met de afdeling waar de bewoner verblijft. Dit is dus pas mogelijk na toestemming en kan niet bij meerdere gezinsleden tegelijkertijd. Bij vervoer met de wagen: iedereen draagt een chirurgisch mondmasker.
Gepubliceerd op dinsdag 2 maart 2021 10.45 u.