Versterkte fase 2 van corona-beheersing

De overheid neemt nieuwe maatregelen om kwetsbare groepen te beschermen en om de verspreiding van het coronavirus in te perken en te vertragen. Dit is de "versterkte" fase 2 in de beheersing van corona in ons land.

Het zijn maatregelen om situaties te vermijden waarbij veel mensen samenkomen en zo de kans op een contact tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen te verminderen ("social distancing"). Zo geldt bijvoorbeeld het advies om grote evenementen (+1.000 personen) af te lassen of de contacten op scholen te beperken. Er zijn ook extra maatregelen om ouderen te beschermen. Als we samen hierop letten, aandacht blijven hebben voor handhygiëne e.d. en thuis blijven als we ziek zijn, kunnen we ervoor zorgen dat┬áCOVID-19 in ons land niet doorbreekt of op z’n minst een minder grote uitbraak wordt.

Afstand houden van elkaar is een goede manier om besmetting met corona te vermijden. U kan natuurlijk niet altijd en in alle situaties afstand houden van elkaar. Maar als er bijeenkomsten van mensen zijn waar u niet absoluut hoeft te zijn en waar u dicht bij elkaar gaat staan, ga er dan niet naartoe. Zeker niet als u kwetsbaar bent voor COVID-19, zoals ouderen en personen (65+) of mensen met een verminderde weerstand. Elke bijeenkomst waar u niet naartoe gaat, vermindert de kans dat de ziekte er wordt doorgegeven.

Drukke bijeenkomsten van mensen vermijden is vooral nuttig in een periode waarin een ziekte zich lokaal verspreidt in een bevolking, maar in beperkte mate. Dat is precies de periode waarin we nu in België zitten met de verspreiding van COVID-19. Zo'n maatregel is veel minder nuttig als een ziekte al wijd verspreid is, want dan kan u verspreiding nauwelijks nog vertragen.

Meer informatie en tips betreffende bijeenkomsten kan u terugvinden op de website van Agentschap Zorg & Gezondheid.

Gepubliceerd op woensdag 11 maart 2020 9 u.