Vieringen van jubilerende verenigingen

Met deze toelage wil het lokaal bestuur erkende verenigingen in Buggenhout ondersteunen bij het organiseren van een viering om een jubileum van 25 jaar, of een veelvoud ervan, te huldigen.

De toelage wordt uitgekeerd, na beoordeling en goedkeurig door het college van burgemeester en schepenen, zoals omschreven in dit reglement. De toekenning van het bedrag gebeurt enkel in het desbetreffende feestjaar. Na datum worden geen achterstallige bedragen meer toegewezen.

De toelage moet worden gebruikt voor het doel waarvoor zij is toegekend. Elk ander gebruik geeft aanleiding tot terugvordering en weigering van toekomstige aanvragen tenzij de vereniging kan aantonen dat zij de nodige acties heeft ondernomen om dergelijke misbruiken in de toekomst te vermijden.

Voorwaarden

  • enkel erkende verenigingen in Buggenhout kunnen van deze toelage genieten;
  • de vereniging moet kunnen aantonen wanneer de vereniging effectief gesticht werd;
  • de vereniging moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de vrijetijdsdienst en dat minimum twee maanden voor de jubileumviering;
  • de vereniging nodigt het college van burgemeester en schepenen uit voor de viering.

Bedrag

25- jarig bestaan 50- jarig bestaan 75- jarig bestaan 100- jarig bestaan Bij elk veelvoud van 25 jaar boven 100 jaar
150,00 euro 250,00 euro 350,00 euro 500,00 euro 500,00 euro

Deel deze pagina

dinsdag 18 juni 2024