Voorschotten op sociale uitkeringen

Als de uitbetaling van uw sociale zekerheidsuitkering of uw loon te lang op zich laten wachten, kan het lokaal bestuur u een voorschot geven. Die voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag.

Procedure

U maakt een afspraak bij de sociale dienst. De maatschappelijk werker onderzoekt of u recht hebt op deze voorschotten.

Wat meebrengen

  • Uw identiteitskaart.
  • recente briefwisseling in verband met uw uitkering.

Deel deze pagina

dinsdag 14 november 2023