Vormingssubsidie

Wilt u als vereniging of individu een vorming volgen die bijdraagt aan het jeugdwerk? Dan kan u die grotendeels terugbetaald krijgen. U kan een terugbetaling krijgen voor een vorming die tot een attest leidt en een meerwaarde is voor het jeugdwerk. Twijfelt u of een vorming in aanmerking komt voor deze subsidie? Neem dan voor u deelneemt even contact op met de jeugddienst.

Om een beroep te doen op deze subsidie, dient u uw attest in via de afdeling vrije tijd. De jeugddienst stuurt u dan een bewijs van afgifte op. Het volledige reglement kan u in de bijlage terugvinden.

Voorwaarden

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van het subsidiereglement van lokaal bestuur Buggenhout.

Procedure

De bewijsstukken van kadervorming moeten vóór 15 januari 200X afgegeven worden op de jeugddienst. Dat mag een kopie zijn van het attest en enkel de nieuw behaalde attesten.

De kadervormingkosten slaan op de kosten voor de werkingsperiode van het huidige werkjaar namelijk 200X. Het bewijsmateriaal voor het verkrijgen van de subsidie wordt echter gehaald uit gegevens van het vorige werkjaar. Dit is dan september 200X-2 tot en met augustus 200X-1. De subsidie kadervormingkosten wordt uitbetaald in 1 schijf namelijk op 15 mei van het jaar 200X.

De bewijsstukken (facturen) van de grensoverschrijdende vormingskosten moeten vóór 15 januari 200X afgegeven worden op de jeugddienst.

De grensoverschrijdende vormingskosten slaan op de kosten voor de werkingsperiode van het huidige werkjaar namelijk 200X. Het bewijsmateriaal voor het verkrijgen van de subsidie wordt echter gehaald uit gegevens van het vorige werkjaar. Dit is dan september 200X-2 tot en met augustus 200X-1. De Subsidie grensoverschrijdende kadervormingkosten wordt uitbetaald in 1 schijf namelijk op 15 mei van het jaar 200X

Bedrag

Er wordt een bedrag van 2.500 euro jaarlijks voor kadervorming als subsidie uitbetaald. Het bedrag van 2.500 euro wordt verdeeld pro rata de binnengebrachte bedragen.

Er wordt een bedrag van 900 euro jaarlijks voor grensoverschrijdende vorming als subsidie uitbetaald. Het bedrag van 900 euro wordt verdeeld pro rata de binnengebrachte bedragen.

Uitzonderingen

Muziekgroepjes en leden van een vereniging aangesloten bij een adviesraad van het lokaal bestuur komen niet in aanmerking voor een subsidie "nieuwe jeugdwerkinitiatieven"

Wat meebrengen

Kadervorming:

  • Kopie van het nieuwe afgeleverde attest of een aanwezigheidsattest (dit moet binnen de bovenvermelde periode vallen.)
  • Kopie van het paspoort voor individuele personen (enkel voor personen die geen aanvraag doen via hun jeugdwerking.)

Grensoverschrijdende vorming:

  • Origineel factuur op naam van de jeugdwerking. (datum van de dienst geld, niet de datum van de facturatie)
  • Deelnemerslijst met aanduiding van eigen leden.
  • Korte omschrijving van de georganiseerde vorming.

Deel deze pagina

woensdag 31 mei 2023