Vraag tijdig uw speelstraat aan

Ook dit jaar is het mogelijk om tijdens de vakantieperiodes een speelstraat in te richten. U dient dat wel tijdig aan te vragen.

Een speelstraat moet 8 weken op voorhand aangevraagd worden. Voor de paasvakantie kan u een aanvraag indienen tot 16 februari. Voor de zomervakantie kan dat tot 13 mei.

Maar wat is nu precies een speelstraat? Een deel van de openbare weg wordt tijdelijk en op bepaalde uren afgesloten. De hele breedte van de weg is voorbehouden aan spelende kinderen. Zo kunnen de kinderen veilig buiten spelen. Plaatselijk verkeer kan nog passeren maar wel stapvoets.

Indien u een speelstraat wil inrichten, dient u contact op te nemen met de jeugddienst. Daar krijgt u een aanvraagformulier en infobrochure. Het is belangrijk dat u een meter en een peter voor uw speelstraat hebt. 70% van de buren dient akkoord te gaan met het inrichten van een speelstraat. Na het indienen van uw aanvraag, zal deze aanvraag behandeld worden tijdens een zitting van het college van burgemeester en schepenen.

Gepubliceerd op woensdag 22 januari 2020 13.50 u.