VVSG

De lokale besturen hebben bij hun werk behoefte aan informatie, advies en overleg. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) biedt deze steun aan en behartigt de belangen van het lokale bestuur bij andere overheden en instellingen. De VVSG is de representatieve ledenorganisatie van alle Vlaamse gemeenten en OCMW's en van een veertigtal intercommunales. Zij zet zich in zowel voor de politieke mandatarissen als voor de ambtenaren. De VVSG ondersteunt alle initiatieven die de kwaliteit van het lokale beleid verhogen. Dat gaat zowel om het vergroten van de lokale beleidsruimte als om de verfijning van de lokale democratie.

U kan de statuten in bijlage raadplegen.

Vertegenwoordiging lokaal bestuur

  • Stemgerechtigd lid AV en BAV: Pierre Claeys
  • Plaatsvervanger: Geert Hermans

Deel deze pagina

dinsdag 21 februari 2023