Ziek of afwezig kind?

We vragen om het secretariaat te verwittigen tussen 8u en 8u30. Zo kunnen wij de leerkracht verwittigen. Het afwezigheidsattest wordt met de leerling bij terugkeer naar de school meegebracht een aan de leerkracht afgegeven. 

 • Is uw kind meer dan 3 opeenvolgende schooldagen ziek, dan is er steeds een medisch attest vereist. Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat er telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is, kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest die het ziektebeeld bevestigt, volstaan.
 • Voor ziekte tot en met 3 opeenvolgende schooldagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan evenwel slechts 4 keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de 5 de keer is steeds een medisch attest vereist.

 

Uitzonderingen

 Er bestaan ook van rechtswege gewettigde afwezigheden. Ook hiervoor bezorgt u de school een officieel document of een door u geschreven verantwoording.

 • het bijwonen van een begrafenis of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als uw kind, of van een bloed -of aanverwant van uw kind.
 • het bijwonen van een familieraad
 • de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank
 • het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming
 • onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school
 • feestdagen verbonden aan de levensbeschouwing van uw kind

Ook kan de directeur afwezigheden toestemmen ; 

 • voor het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont als uw kind of een bloed -of aanverwant tot en met de 2de graad van uw kind. Het betreft hier niet de dag van de begrafenis, maar wel de periode nodig om uw kind een emotioneel evenwicht te laten terugvinden of om uw kind toe te laten een begrafenis in het buitenland bij te wonen.
 • actieve deelname aan culturele of sportieve manifestaties, indien uw kind hiervoor als individu of als lid van een club geselecteerd is. Het bijwonen van trainingen komt niet in aanmerking. Uw kind kan maximùaal 10 halve schooldagen per schooljaar hiervoor afwezig zijn.
 • In uitzonderloijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen, voor deze afwezigheiden moet de directeur op voorhand zijn akkoord verleend hebben (maximaal 4 halve schooldagen per schooljaar, al dan niet gespreid). Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer)

Deel deze pagina

dinsdag 5 februari 2019