Wat vinden we goed kleuteronderwijs?

Het kerndoel van goed kleuteronderwijs is het stimuleren van de totale ontwikkeling van het kind door maximale kansen te creëren en het kind te ondersteunen om deze kansen maximaal te benutten. (Visie op goed kleuteronderwijs OVSG)


Wij menen dat goed kleuteronderwijs erop gericht is alle kleuters actief te betrekken bij de klasactiviteiten.

Welbevinden en betrokkenheid zijn de twee sleutelwoorden die leiden naar goed kleuteronderwijs. Kleuters leren vanuit speelse situaties. De juf schept, vanuit de belevingswereld van de kinderen, rijke leer-omgevingen. Het spelen, ontdekken en samenwerken worden gekoppeld aan ontwikkelingsdoelen.

Via gerichte observaties kunnen we van elke kleuter opvolgen hoe ver hij staat binnen de ontwikkelingsdoelen. We hanteren hiervoor het doelenboek van OVSG.

Met oog voor sociale vaardigheden (beleefd zijn, elkaar helpen, samen plezier maken,...) ondersteunen we de kleuters in hun groeien naar meer zelfstandigheid.

Wie een kleuterklas binnenstapt geeft zijn ogen maar beter de kost!

In onze school vinden we het bovendien erg belangrijk dat alle kleuters zich goed voelen op school en dat ze zich verbonden weten met hun schoolgenootjes. Onze graadsklassen -een bewuste keuze- helpen dit te realiseren: we kunnen het aanbod van activiteiten toespitsen op de individuele kleuter enerzijds en we zorgen er voor dat jonge kleuters gestimuleerd worden door de interactie met oudere kleuters anderzijds. We vinden het belangrijk dat al onze kleuters elkaar kennen.

Ouders zijn welkom op onze school. Vanaf 08.15 uur kan je als ouder onze kleutergang binnenstappen. Na de knuffel van de juf met je kleuter is er zeker even tijd voor een babbeltje met mama of papa! Natuurlijk zijn ouders en grootouders ook welkom voor ondersteuning in de klas of om mee te gaan op uitstap. Wat zouden we doen zonder die extra ogen en handen...

Onze ouderraad sponsort onze kleuterschool. Zij doen alle kleuters enkele malen per schooljaar een gratis tandenborstel cadeau. Elke dag (behalve woensdag) poetsen onze kleuters hun tanden na de middag hun tanden op school. Op die manier zorgen we mee voor een stralende glimlach van al onze kleuters. 

 

Onze kleuterjuffen willen er elke dag voor zorgen dat alle kleuters zich graag gezien weten. Een veilige, liefdevolle (en gestructureerde) omgeving maakt schoollopen in 't Sprinkhaantje superfijn voor alle kleuters. 

Deel deze pagina

vrijdag 15 juni 2018