Wekelijkse markt

In Buggenhout is er een wekelijkse markt op donderdag in het centrum van 8u tot 13u. Als handelaar kan u een toelating vragen voor een losse of voor een vaste standplaats.

Vaste standplaats

Een vaste standplaats op een openbare markt wordt toegewezen per abonnement. Als marktkramer kunt u daarvoor een aanvraag indienen bij het lokaal bestuur. Als kandidaat-aanvrager wordt u, mits u de nodige documenten hebt, in een wachtregister geplaatst. Zodra er een plaats vrijkomt, waarvoor u als eerste in aanmerking komt, kunt u een abonnement verkrijgen. Als er geen geschikte kandidaten zijn in het wachtregister, volgt er een vacature waarvoor u zich ook kandidaat kunt stellen.

Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegekend worden aan de houders van een machtiging om ambulante activiteiten als werkgever uit te oefenen of aan personen die een erkenning bezitten voor verkopen met menslievend doel. Bovendien zal er bij de toewijzing rekening mee gehouden worden dat er maximum 2 kramen mogen geplaatst worden met volgende activiteiten:

  1. kip aan ’t spit
  2. hot dogs – hamburgers
  3. wafels
  4. vleeswaren
  5. brood en gebak
  6. bloemen en planten
  7. vis

Het college van burgemeester en schepenen kan hierop uitzonderingen toestaan. 

Losse standplaats

De standplaatsen op de openbare markt worden voor minimum 5% van het totaal aantal standplaatsen van dag tot dag toegewezen. De standplaatsen van de houders van een abonnement, die niet tijdig zijn ingenomen, kunnen toegewezen worden aan de marktkramers die zich op risico hebben aangeboden.

De toewijzing van losse standplaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aankomst op de markt. Wanneer de volgorde van aankomst op de markt tussen twee of meerdere kandidaten niet kan uitgemaakt worden, gebeurt de toekenning van de standplaats bij loting. De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn. De marktleider kan kandidaten voor een losse standplaats mondeling meedelen dat hij/zij geweigerd wordt omwille van veiligheid, openbare orde, toegankelijkheid, artikel enz.

Bedrag

  • Het plaatsrecht bedraagt 10,50 euro per strekkende meter en per kwartaal voor een vaste plaats.
  • Het plaatsrecht bedraagt 1 euro per strekkende meter voor een losse standplaats.

Deel deze pagina

dinsdag 12 december 2023