Werken Hoge Jan ten einde

De werken aan Hoge Jan zullen op vrijdag 12 mei 2023 beëindigd worden.

Tijdens de werken, die gestart werden in augustus 2022, werd er samen met Farys gezorgd voor de vernieuwing van de riolering. Er werd ook een nieuw wegdek aangelegd in asfalt met enkele asverschuivingen die als snelheidsremmer werken. Er zijn uitwijkstrokken in gewassen beton voorzien en de twee kruispunten aan de Bussenstraat en aan de grens met Merchtem worden extra geaccentueerd. Er is ook een voetweg in fijn porfier en er werden waterdoorlatende parkeerstroken aangelegd. Links en rechts van de rijweg zijn wadi's voorzien in de bermen. Daarin kan hemelwater opgevangen worden. Dit ontwerp zorgt ervoor dat Hoge Jan een groen ontwerp met ruimte voor water krijgt. Hoge Jan wordt op vrijdag 12 mei 2023 terug open gesteld voor alle verkeer.

In het najaar start men met het aanplanten van de bomen. Er komen in het totaal nog 71 bomen langsheen de bermen. Deze worden aangeplant in november 2023 bij aanvang van het nieuwe plantseizoen. Na deze aanplanting wordt nog een feestelijke opening voorzien.

Gepubliceerd op donderdag 11 mei 2023 9 u.