Werken Krapstraat

Op maandag 4 januari starten de nutsmaatschappijen met de werken in de Krapstraat. Het verkeer zal kunnen passeren maar er zal met tijdelijke verkeerslichten gewerkt worden.

Tijdens de werken door de nutsmaatschappijen is er geen omleiding voorzien aangezien verkeer nog steeds mogelijk is. De eigenlijke rioleringswerken starten later op in het jaar 2021. Hiervoor moet eerst een aannemer aangeduid worden. Dat gebeurt in de loop van 2021 waarna we een infovergadering zullen organiseren.

Het hernieuwen van de Krapstraat zal in fasen gebeuren. De timing van deze fasen zullen we u later meedelen.

  • Fase 1: Kuipstraat, Beukenstraat en kruispunt Krapstraat - Hauwerstraat – Hanenstraat. Binnen deze fase wordt het belangrijke kruispunt afgesloten en wordt een omleiding voorzien. Aansluitend wordt de wegenis aangelegd tot de onderlaag asfalt. Hiervoor worden 35 werkdagen voorzien. Nadien kan het kruispunt terug open gesteld worden voor doorgaand verkeer.
  • Fase 2: Krapstraat vanaf kruispunt Beukenstraat tot voor kruispunt Visgracht, inclusief de nieuwe gracht en de buffergracht in het poldergebied tussen Visgracht, Krapstraat, Kuipstraat en Beukenstraat. Fase 2 (riolering, buffergrachten) mag worden aangevat na aanleg riolering van fase I en bijgevolg gelijktijdig met de wegafwerking van fase I. De afwerking van de bovenbouw geschiedt onmiddellijk na de aanleg van de riolering en gelijktijdig met de start en rioleringsaanleg van fase 3.
  • Fase 3: Visgracht, Krapstraat vanaf Visgracht tot einde Krapstraat projectgebied + aansluiting en afwerking Lindebos. Fase 3 mag worden aangevat na aanleg riolering van fase II en bijgevolg gelijktijdig met de wegafwerking van Fase II. De wegafwerking van fase 3 start onmiddellijk na de aanleg van de riolering en klaar te zijn voor start fase 5.
  • Fase 4: Breemstraat en Hofkwartier. Fase 4 kan aangevat worden na aanleg wegenis tot en met onderlaag van fase 2 zodat ontsluiting via de Krapstraat richting Beukenstraat is gegarandeerd.
  • Fase 5: Dreef, Rauwenbos en afwerken toplagen. Rauwenbos kan worden aangevat na aanleg wegenis tot en met onderlaag van fase 3 zodat ontsluiting via de Krapstraat gegarandeerd is.
Gepubliceerd op zaterdag 2 januari 2021 10 u.