Zefier

Zefier is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba). Zefier heeft verschillende participaties in projecten die elektriciteit opwekken door middel van hernieuwbare bronnen, in dit geval windturbines en zonnepanelen.

U kan de statuten in bijlage raadplegen.

Vertegenwoordiging lokaal bestuur

  • Stemgerechtigd lid AV en BAV: Jonathan Van Dooren
  • Plaatsvervanger: Pierre Claeys

Deel deze pagina

woensdag 10 januari 2024