Zitdag Pensioen

Elke derde dinsdag van de maand organiseert de Federale Pensioendienst een zitdag in het gemeentehuis, Nieuwstraat 2 van 13u30 tot 15u30.

U kunt er terecht met alle vragen over uw (toekomstig) pensioen.

Voorwaarden

De aanvraag om een pensioen mag ten vroegste één jaar en ten laatste één maand voor de gekozen ingangsdatum ingediend worden bij de dienst pensioenen in uw woonplaats. 

Wat meebrengen

  • eID
  • begin-en einddatum van de beroepsloopbaan
  • eventueel begin- en einddatum van de militaire dienst

Meer info

www.pensioenpunt.be

www.mypension.be

Gratis nummer Pensioendienst Brussel: 1765 
alle werkdagen van 9 tot 12 uur – 13 tot 17 uur

Deel deze pagina

vrijdag 25 oktober 2019