Zorgen voor erfgoed

Vlaanderen telt heel wat historische gebouwen waarvan er slechts een handvol ‘geklasseerd’ zijn als monument. Waardevolle gebouwen die niet beschermd zijn als monument zijn wel vaak opgenomen in de ‘inventaris van bouwkundig erfgoed’.

Deze wetenschappelijke inventaris werd een aantal jaren terug opgemaakt door de Vlaamse Overheid en kan u beschouwen als de meest volledige erfgoedgids voor Vlaanderen.

Vanaf eind januari worden alle gebouwen in Buggenhout die in de inventaris zijn opgenomen nagekeken. Dat gebeurt door de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Schelde-Durme die ter plaatse nagaat of de panden bewaard zijn gebleven. De IOED-medewerkers doen dat vanaf de openbare weg en betreden daarbij geen privédomein. Wie in een erfgoedpand woont, ontvangt een flyer en een brief met meer duiding. De inventaris blijft grotendeels onveranderd: er worden geen panden van particulieren toegevoegd die voorheen nog niet op de lijst stonden.

Door de inventaris na te kijken en eventueel te corrigeren krijgt de gemeente zicht op de waardevolle gebouwen die vandaag nog in Buggenhout aanwezig zijn. Zo kunnen we nog beter voor ons erfgoed zorgen in de toekomst.

Bent u benieuwd naar het erfgoed dat voor uw gemeente op deze inventaris staat? Op http://inventaris.onroerenderfgoed.be/ kan u de erfgoedinventarissen van de Vlaamse Overheid bekijken. Meer info over de inventarisatie kan u terugvinden op www.rlsd.be of u kan terecht bij de erfgoeddienst via steffi@rlsd.be

 

 

 

 

Gepubliceerd op vrijdag 8 februari 2019 16 u.