Zwaluwnesten - subsidie

Broedt er een boerenzwaluw in uw stal? Hangt er een bewoond huiszwaluwnest onder uw dakgoot? Dan wordt uw gastvrijheid beloond met een subsidie. Zowel de landbouwers als de eigenaars of huurders van huizen in woonwijken komen in aanmerking voor deze subsidie.

Voorwaarden

De woningen en/of andere gebouwen waar de zwaluwen zich nestelen, liggen op het grondgebied van de gemeente waar u uw aanvraag voor subsidie indient.

U leeft de voorwaarden ter bescherming van de huis- of boerenzwaluwen strikt na nl.:

  • u houdt deze kolonie(s) in stand door het afsteken of verwijderen van de nesten te voorkomen
  • u beperkt de hinder tijdens de broedperiode tot een minimum
  • u gaat akkoord met de controle van de kolonie in de periode tussen het broeden en uitvliegen van de jongen
  • u behoudt de nesten ook na de broedperiode.

Procedure

Aanvragen voor het bekomen van deze subsidie moet u schriftelijk vóór 15 juni indienen op het hiervoor door het gemeentebestuur ter beschikking gestelde formulier bij het college van burgemeester en schepenen.

De indiener van de aanvraag gaat akkoord met de controle van de kolonie en eventueel afgesloten beheersovereenkomst in de periode tussen 1 mei en 31 juli.

Indien u van plan bent de woning en/of de gebouwen waarin de zwaluwkolonie voorkomt te vervreemden, dient u dat minstens één maand voor de vervreemding schriftelijk te melden aan de milieudienst van de gemeente.

Bedrag

Voor het instandhouden van een zwaluwkolonie van minder dan 3 nesten (kleine kolonie) wordt een subsidie verleend van 12,50 euro/jaar.

Bestaat de kolonie uit 3 of meer nesten (grote kolonie) dan wordt een subsidie verleend van 31 euro/jaar.

Indien de kolonie meer dan 1 jaar op de locatie is gevestigd, wordt de premie verdubbeld tot respectievelijk 25 euro/jaar voor een kleine kolonie en 62 euro/jaar voor een grote kolonie.

De verdubbelde premie wordt pas uitbetaald op het ogenblik dat de kolonie een tweede keer wordt vastgesteld door de toezichthoudende ambtenaar van de gemeente.

Wanneer de beheersovereenkomst, gevoegd in bijlage bij dit besluit, wordt ondertekend en nageleefd, kan de premie nogmaals worden verdubbeld tot maximum 50 euro/jaar voor een kleine kolonie of 125 euro/jaar voor een grote kolonie.

Deel deze pagina

woensdag 31 mei 2023