Buurtwegen

Buurt- en voetwegen zijn wegen die opgenomen zijn in de Atlas der buurtwegen van 1841. In de Atlas van de buurtwegen kan u het tracé en de weggrenzen van de buurt- en voetwegen raadplegen. De buurtwegen worden in de inventaris aangeduid als bredere wegen en behoren meestal tot het openbaar domein. Voetweg zijn vaak smalle wegen in de eerste plaats bedoeld voor wie te voet gaat. Meestal behoort de bedding toe aan de eigenaar van het perceel waarover de voetweg loopt.

De Atlas der buurtwegen heeft nog steeds een rechtsgeldig karakter. In principe moeten alle buurt- en voetwegen die ingetekend zijn in de atlas nog steeds toegankelijk zijn voor het publiek. De eigenaar van de voetweg mag niets doen dat in tegenspraak is met het openbare karakter zoals bijvoorbeeld versperren, bebouwen of omploegen.

De provincie Oost-Vlaanderen heeft de Atlas der buurtwegen op hun website geplaatst. U kan deze hier raadplegen. Een kopie van de analoge versie van de Atlas der buurtwegen kan op het gemeentebestuur bij de dienst Mobiliteit worden ingekeken.

Procedure

Hoe een buurtwegwijziging aanvragen?

Men dient naar een maximaal behoud van buurt- en voetwegen te streven. Een buurtweg kan mits gegronde redenen gedeeltelijk of volledig verplaatst of afgeschaft worden. Er dienen voldoende alternatieve verbindingsmogelijkheden te zijn en alle kadastrale percelen dienen bereikbaar te zijn vanuit een openbare weg.

  • Informeer bij het lokaal bestuur naar de alternatieve verbindingsmogelijkheden en de toegankelijkheid van de aanpalende kadastrale percelen.
  • Download het aanvraagformulier en eventueel de checklist die u in de bijlage onderaan vindt.
  • Zend het aanvraagformulier samen met de nodige bijlagen naar: Gemeente Buggenhout, Nieuwstraat 2, 9255 Buggenhout.
  • De provincie heeft op basis van haar ervaring een code van goede praktijk opgesteld. Ontwerpers vinden in deze checklist in bijlage waaraan een goed rooilijn- en innemingsplan moet voldoen.

Deel deze pagina

vrijdag 12 januari 2024