Privacyverklaring Lokaal Bestuur

Om als lokaal bestuur een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken we vaak met persoonsgegevens. Het is belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. We zijn hiertoe verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR genoemd).

Doeleinden en verwerkingsgronden

Uw gegevens worden enkel gebruikt als er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor is vastgelegd. Dit kan enkel:

  • om een wettelijke verplichting na te komen
  • voor de goede vervulling van de taak van het lokaal bestuur
  • wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven
  • voor de uitvoering van een overeenkomst met u
  • om een ernstige bedreiging voor uw gezondheid in te dijken 

Proportionaliteit

We vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en hanteren die zorgvuldig. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan. 

Doorgifte

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is.

Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden uw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

Bewaring

We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taken, rekening houdend met onder meer de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden uw gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten

De privacywetgeving verleent u de volgende rechten :

  • Recht op informatie en inzage: u mag weten of we gegevens van u hebben, welke dit zijn en op welke manier deze worden gebruikt. U kan hierover verdere toelichting krijgen.
  • Recht op correctie: als uw gegevens niet kloppen, mag u ons vragen om deze te verbeteren.
  • Recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er voor het gebruik van uw gegevens wettelijke of gerechtvaardigde gronden zijn.
  • Recht om vergeten te worden: u mag ons in principe vragen uw gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen we hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven.

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag u ons vragen uw gegevens niet meer te gebruiken.

U kunt uw rechten uitoefenen door ons te contacteren. Onze contactgegevens vindt u onderaan. U zal steeds uw identiteit moeten aantonen. We laten binnen één maand weten wat er met uw verzoek zal gebeuren.

Uw persoonlijk dossier in het Rijksregister kan u steeds raadplegen via Mijn Dossier.

Profilering

Het lokaal bestuur maakt geen gebruik van profilering.

Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Analytics van Google om bezoekinformatie te meten en te analyseren, om na te gaan via welke weg u op deze website terechtkwam, om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende webpagina’s worden bezocht en om de website beter te kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruikers. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internetverkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer verzameld. De gemeente Buggenhout gebruikt deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren. Geen enkele informatie over uw persoon zal worden gebruikt en bijgehouden.

Deze website maakt ook gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer worden bewaard. Cookies maken het mogelijk om de toegang tot de website en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics (zie hierboven). U kunt uw browserinstellingen aanpassen zodat cookies niet worden aanvaard of dat u een waarschuwing krijgt wanneer u cookies krijgt toegestuurd.

Zie ook ons proclaimer statement.

Contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen, laat het ons dan weten. Dat kan per e-mail naar info@buggenhout.be of per brief naar Lokaal bestuur Buggenhout, Nieuwstraat 2, 9255 Buggenhout.

Bent u ontevreden met de behandeling van uw verzoek, dan kan u een klacht neerleggen bij de Vlaamse Toezichtcommissie per e-mail naar contact@toezichtcommissie.be of per brief naar Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

Deel deze pagina

dinsdag 9 januari 2024