Afwijking geluidsniveau bij evenementen - toelating

Organiseert u een evenement met elektronische versterkte muziek dan moet u de geluidsnormen naleven. Wilt u de muziek luider spelen dan de opgelegde geluidsnormen, dan kan u hiervoor een afwijking van de geluidsnormen aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Voor volgende situaties vraagt u de toelating aan het college van burgemeester en schepenen:

Muziek die luider is dan 85 dB(A)LAeq, 15 min maar gemiddeld over een kwartier niet boven de 95 decibel gaat

  • bv. in muziekcafés waar de muziek een stuk luider staat dan in een ‘gewoon’ praatcafé, bij kleine fuiven, bij dansoptredens en bij live-concerten van stillere genres of concerten in akoestisch zeer gedempte ruimtes zoals theaterzalen.

Indien het geluidsvolume tijdens het evenement luider is dan 85dB(A)LAeq,15 min maar stiller dan 95 dB(A)LAeq,15 min:

  • meet gedurende de hele activiteit het geluidsvolume.
  • zorg ervoor dat het gemeten volume zichtbaar is voor de persoon die het volume bedient.

Geluidsniveaus luider dan 95 dB(A)LAeq, 15 min, met een maximaal niveau van 100 dB(A)LAeq, 60 min

  • bv. bij rockconcerten, grote fuiven en discotheken. Ook pop- of rockconcerten in kleine zalen vallen hier meestal onder.

Indien het geluidsvolume tijdens het evenement luider is dan 95 dB(A)L Aeq,15 min en stiller dan 100 dB(A) L Aeq,60 min:

  • meet gedurende de hele activiteit het geluidsvolume.
  • registreer en bewaar het gemeten volume gedurende de hele activiteit.
  • zorg ervoor dat het gemeten volume zichtbaar is voor de persoon die het volume bedient.
  • stel gratis oordopjes ter beschikking van het publiek.

Een geluidsvolume luider dan 100 dB(A) LAeq,60 min is nooit toegestaan.

Voorwaarden

De geluidsregistratie van een evenement moet tot 30 kalenderdagen na het evenement worden bewaard. Indien tijdens of na het evenement problemen in het kader van geluidsoverlast worden vastgesteld kunnen deze gegevens worden opgevraagd door de dienst Leefmilieu. Er volgen sancties bij overtredingen.

Procedure

De aanvraag voor het evenement moet ten laatste 4 maanden vóór aanvang van het evenement de gemeentelijke diensten bereiken.

De melding van een fuif in een privézaal moet ten laatste 2 maanden vóór aanvang van het evenement de gemeentelijke diensten bereiken.

De aanvraag- en meldingsformulieren.

Deel deze pagina

vrijdag 17 november 2023