Geveltuin aanleggen - toelating

Een geveltuin is een smalle groenstrook aan de straatkant, onmiddellijk tegen de gevel van uw woning. In een geveltuin kunt u klimplanten, struiken of eenjarige planten zetten. Als u een geveltuin wilt aanleggen en u neemt daarbij een deel van het voetpad in, dan hebt u een toelating nodig.

Voorwaarden

Het voetpad of de verhoogde berm moeten minstens 1,50 m breed zijn voor een geveltuin van max. 30 cm breed.

De tegeltuintjes dienen steeds aan te leunen tegen de gevel van de woning.

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de verdere modaliteiten en voorwaarden, waaraan moet worden voldaan.

Procedure

U richt een schrijven aan het college van burgemeester en schepenen met een plan van de voorgenomen beplanting.

Regelgeving

Hoofdstuk 5.5. van het gemeentelijk politiereglement.

Wat meebrengen

Een plan van de voorgenomen beplanting.

Deel deze pagina

donderdag 22 december 2022