Gewestplan

Het gewestplan is een verouderd planningsinstrument dat nog van kracht is op plekken waar het niet vervangen werd door een nieuwer plan zoals een BPA of een RUP. De meest recente gewestplannen dateren van 2000. Na 2000 zijn de bestemmingen van het gewestplan op vele plekken gewijzigd door de opmaak van 'ruimtelijke uitvoeringsplannen' (RUP's). Voor Buggenhout is het gewestplan Dendermonde met Koninklijk besluit van 7 november 1978 van toepassing.

Elk perceel heeft in het gewestplan een bestemming: woongebied, agrarisch gebied, bosgebied, industriegebied, natuurgebied, etc.

Meer info

Het Gewestplan kan geraadpleegd worden op de website van Geopunt of bij de dienst Omgeving.

Deel deze pagina

donderdag 21 december 2023