Kadastraal uittreksel

Bij de verkoop van een onroerend goed moet de eigenaar in het bezit zijn van een kadastraal uittreksel:

 • een uittreksel uit het kadastraal percelenplan (een grafische weergave van de percelen met hun grenzen en gebouwen)
 • en een uittreksel uit de databank met patrimoniale gegevens (een register dat voor elke eigenaar zijn rechten, zijn percelen en de oppervlakte en de kadastrale inkomens van die percelen bevat).

Een uittreksel uit het kadastraal percelenplan bevat:

 • de naam van de eigenaars van een onroerend goed gelegen binnen een straal van x meter van de eigendom
 • een lijst van de aangrenzende percelen.

Een uittreksel uit de databank met patrimoniale gegevens kan de volgende informatie bevatten:

 • de gegevens van de eigenaar en de rechten die hij heeft
 • de aard van het goed (huis, tuin …)
 • de sectie
 • het perceelnummer
 • het bouwjaar
 • de perceeloppervlakte
 • het kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd).

Procedure

Op de website van de federale overheidsdienst Financiën kunt het aanvraagformulier downloaden. U stuurt het formulier naar de bevoegde Dienst Uittreksels van het Kadaster of geeft het af aan het loket. Op de website van de FOD Financiën vindt u het lokale kantoor van het Kadaster voor de gemeente waar het onroerend goed gelegen is.

U ontvangt een overschrijvingsformulier. Na ontvangst van uw betaling ontvangt u het kadastraal uittreksel.

U kunt de kadastrale gegevens van percelen online raadplegen op CADGIS.

 

Met de toepassing CadGIS kunt u het Belgisch kadastraal plan raadplegen.

Bovendien laat de toepassing toe om:

een (betalend) planuittreksel aan te vragen
een digitale kopie aan te vragen
kadastrale plannen af te drukken

 

Kijk hier om de NIS-code te kennen van de gemeente.

Deel deze pagina

vrijdag 19 april 2019