Kadastraal uittreksel

Bij de verkoop van een onroerend goed moet de eigenaar in het bezit zijn van een kadastraal uittreksel:

 • een uittreksel uit het kadastraal percelenplan (een grafische weergave van de percelen met hun grenzen en gebouwen)
 • en een uittreksel uit de databank met patrimoniale gegevens (een register dat voor elke eigenaar zijn rechten, zijn percelen en de oppervlakte en de kadastrale inkomens van die percelen bevat).

Een uittreksel uit het kadastraal percelenplan bevat:

 • de naam van de eigenaars van een onroerend goed gelegen binnen een straal van x meter van de eigendom
 • een lijst van de aangrenzende percelen.

Een uittreksel uit de databank met patrimoniale gegevens kan de volgende informatie bevatten:

 • de gegevens van de eigenaar en de rechten die hij heeft
 • de aard van het goed (huis, tuin …)
 • de sectie
 • het perceelnummer
 • het bouwjaar
 • de perceeloppervlakte
 • het kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd).

Procedure

U vraagt een kadastraal uittreksel aan bij de Federale Overheidsdienst Financiën:

Een aanvraag via MyMinfin is goedkoper dan een aanvraag op papier. Voor uw eigen goederen is een kadastraal uittreksel via MyMinfin gratis.

Voor een te betalen kadastraal uittreksel ontvangt u eerst een overschrijvingsformulier. Na ontvangst van uw betaling ontvangt u het kadastraal uittreksel.

U kunt de kadastrale gegevens van percelen online raadplegen op CADGIS.

Met de toepassing CadGIS kunt u het Belgisch kadastraal plan raadplegen.

Bovendien laat de toepassing toe om:

een (betalend) planuittreksel aan te vragen
een digitale kopie aan te vragen
kadastrale plannen af te drukken

Kijk hier om de NIS-code te kennen van de gemeente.

Deel deze pagina

maandag 27 mei 2024