Mantelzorgpremie

Verleent u langdurig en onbetaald extra zorg aan een zorgbehoevende persoon in uw directe omgeving, dan bent u een mantelzorger. Als mantelzorger kunt u een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Voor wie?

De mantelzorger:

  • is minstens 21 jaar oud.
  • woont in Buggenhout.
  • verleent de bijstand en hulp vrijwillig, doorlopend, niet beroepshalve en onbetaald aan de zorgbehoevende, en dit op regelmatige en langdurige basis.
  • ontvangt zelf geen uitkering als zorgbehoevende.

De zorgbehoevende:

  • is minstens 21 jaar oud.
  • woont in Buggenhout.
  • is zorgbehoevend en kan dit staven aan de hand van een actueel geldend attest:
    * FOD Sociale zekerheid: vanaf 15 punten
    * KATZ-schaal door erkende thuisverpleging gescoord: vanaf B profiel
    * BEL-RAI: Positief resultaat: Totaalscore is minstens 13 of score op de som van de modules IADL en ADL is minstens 5.5 punten: geldig voor zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, mantel- en thuiszorg
    * Palliatief statuut
  • verblijft in zijn/haar natuurlijk thuismilieu: woont zelfstandig of woont in. Personen die in een zorginstelling of in een gemeenschappelijke woonvorm verblijven, komen niet in aanmerking (woonzorgcentrum, instelling voor personen met een handicap, ...) met uitzondering van zorgbehoevende personen die verblijven in een assistentiewoning, kortverblijf, dagverzorgingsinstelling of ziekenhuis.

Voorwaarden

  • Er kan maximum één premie per adres aangevraagd en uitgekeerd worden.
  • Per zorgbehoevende persoon wordt slechts één premie uitbetaald.
  • Een mantelzorger kan in Buggenhout maar één keer per kalenderjaar een mantelzorgpremie ontvangen.

Procedure

  • De aanvraag gebeurt jaarlijks voor 1 november door het indienen van een aanvraagformulier dat volledig ingevuld en ondertekend wordt door de mantelzorger én de zorgbehoevende.
  • Het aanvraagformulier moet samen met het attest dat de zorgbehoefte aantoont, bezorgd worden aan de snelbalie in Het Gemeentehuis of via info@buggenhout.be.
  • De aanvraag dient ieder jaar hernieuwd te worden.
  • Een aanvraag na 1 november wordt meegenomen naar het volgende jaar en wordt gezien als een aanvraag voor het volgende kalenderjaar.

Bedrag

De mantelzorgpremie bedraagt €120 per kalenderjaar. De uitbetaling gebeurt steeds op het rekeningnummer van de mantelzorger zoals dit op het aanvraagformulier werd ingevuld.

Wat meebrengen

  • Volledige ingevuld aanvraagformulier ondertekend door de mantelzorger én de zorgbehoevende.
  • Actueel attest dat de zorgbehoefte van de zorgbehoevende staaft: 
    * FOD Sociale zekerheid: vanaf 15 punten
    * KATZ-schaal door erkende thuisverpleging gescoord: vanaf B profiel
    * BEL-RAI: Positief resultaat: totaalscore is minstens 13 of score op de som van de modules IADL en ADL is minstens 5.5 punten: geldig voor zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, mantel-en thuiszorg
    * Palliatief statuut

Deel deze pagina

woensdag 15 november 2023