OCMW Raad

Agenda's en verslagen (LBLOD) Agenda's en verslagen

Het OCMW wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn of de OCMW – raad en bestaat uit de leden van de gemeenteraad. De OCMW - raad kan bevoegdheden overdragen aan het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst. De vergaderingen van de OCMW – raad zijn openbaar en vinden plaats onmiddellijk na de gemeenteraad. De zittingen zijn steeds te beluisteren via buggenhout.notubiz.be.

Lokale besturen zijn verplicht om bepaalde documenten van hun bestuursorganen (bepaalde besluiten, besluitenlijsten, agenda's, notulen...) via hun notuleringsoftware als open data te publiceren en bekend te maken. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Lokale Besluiten als GeLinkte Open Data’ (LBLOD) van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid. Zo kunnen besturen hun data openstellen en bruikbaar maken voor derde partijen. De bekendmakingen (vanaf 30 juni 2021) via LBLOD zijn terug te vinden via de knop links bovenaan. De rechtse knop 'agenda's en verslagen' toont alle agenda's en verslagen die niet gelinkt gepubliceerd zijn.

Data 2022

  • 27 januari 2022
  • 24 februari 2022
  • 24 maart 2022
  • 28 april 2022
  • 19 mei 2022
  • 23 juni 2022
  • 29 september 2022
  • 27 oktober 2022
  • 24 november 2022
  • 22 december 2022

Samenstelling