OCMW Raad

Agenda's en verslagen Archief (voor 30 juni 2021)

Lokale besturen zijn vanaf 30 juni 2021 verplicht om bepaalde documenten van hun bestuursorganen (bepaalde besluiten, besluitenlijsten, agenda's, notulen...) via hun notuleringsoftware als open data te publiceren en bekend te maken. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Lokale Besluiten als GeLinkte Open Data’ (LBLOD) van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid. Zo kunnen besturen hun data openstellen en bruikbaar maken voor derde partijen. 

De bekendmakingen van de gemeenteraad zijn daarom voortaan terug te vinden via een externe link. Via die link kan u de raad kiezen waarvan u de verslagen wil bekijken. De oudere bekendmakingen voor 30 juni blijven via de groene knop bovenaan raadpleegbaar.

Het OCMW wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn of de OCMW – raad en bestaat uit de leden van de gemeenteraad. De OCMW - raad kan bevoegdheden overdragen aan het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst. De vergaderingen van de OCMW – raad zijn openbaar en vinden plaats onmiddellijk na de gemeenteraad.

De zittingen zijn steeds te beluisteren via buggenhout.notubiz.be.

Samenstelling