OCMW Raad

Agenda's en verslagen

Het OCMW wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn of de OCMW – raad en bestaat uit de leden van de gemeenteraad. De OCMW - raad kan bevoegdheden overdragen aan het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst. De vergaderingen van de OCMW – raad zijn openbaar en vinden plaats onmiddellijk na de gemeenteraad.

De zittingen zijn steeds te beluisteren via buggenhout.notubiz.be.

Samenstelling