OCMW Raad

Agenda's en verslagen (LBLOD) Agenda's en verslagen

Het OCMW wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn of de OCMW – raad en bestaat uit de leden van de gemeenteraad. De OCMW - raad kan bevoegdheden overdragen aan het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst. De vergaderingen van de OCMW – raad zijn openbaar en vinden plaats onmiddellijk na de gemeenteraad. De zittingen zijn steeds te beluisteren via buggenhout.notubiz.be.

Lokale besturen zijn verplicht om bepaalde documenten van hun bestuursorganen (bepaalde besluiten, besluitenlijsten, agenda's, notulen...) via hun notuleringsoftware als open data te publiceren en bekend te maken. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Lokale Besluiten als GeLinkte Open Data’ (LBLOD) van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid. Zo kunnen besturen hun data openstellen en bruikbaar maken voor derde partijen. De bekendmakingen (vanaf 30 juni 2021) via LBLOD zijn terug te vinden via de knop links bovenaan. De rechtse knop 'agenda's en verslagen' toont alle agenda's en verslagen die niet gelinkt gepubliceerd zijn.

Data 2023

 • 26 januari 2023
 • 16 februari 2023
 • 23 maart 2023
 • 27 april 2023
 • 25 mei 2023
 • 22 juni 2023
 • 31 augustus 2023
 • 28 september 2023
 • 26 oktober 2023
 • 23 november 2023
 • 21 december 2023

Samenstelling