Schoollokalen huren buiten de schooluren

U kunt schoollokalen huren buiten de schooluren.

Concreet gaat het over:

 • de turnzaal van de lagere school van het centrum
 • de turnzaal van de lagere school van Opdorp
 • de refter van de lagere school van Opdorp
 • de repetitiezaal van De Academie

Procedure

U vraagt de huur van de zaal aan bij de directie van de betrokken school

Bedrag

Tarief in euro per uur: 

Zaal

Tarief A

Tarief B

Tarief C

Tarief D

Turnzaal lager onderwijs centrum

0,00

6,00

12,00

24,00

Turnzaal lager onderwijs Opdorp

0,00

4.50

9,00

18,00

Refter lager onderwijs Opdorp

0,00

4,50

9,00

18,00

Repetitiezaal G.A.M.W.D.

0,00

4,50

9,00

18,00

 

Soorten tarieven:

 Tarief A (0-tarief):

 • Gemeentediensten
 • Gemeentescholen
 • Door de gemeente erkende adviesraden.

 Tarief B (verlaagd tarief):

 • Niet-gemeentelijke scholen en therapeutische instellingen[1] in Buggenhout gevestigd.
 • Alle door de gemeentelijke adviesraden erkende verenigingen.

Tarief C (basistarief):

 • Niet erkende niet-commerciële verenigingen.
 • Scholen van buiten Buggenhout

 Tarief D (verhoogd tarief):

 • Commerciële verenigingen.
 • Privé-personen.

Regelgeving

Retributiereglement voor de gemeentelijke infrastructuur

Deel deze pagina

maandag 2 augustus 2021