Meldpunt discriminatie op de woninghuurmarkt

Iedereen heeft recht op behoorlijke huisvesting, dat zit zo vervat in de grondrechten van de mens. Uit onderzoek blijkt dat mensen soms te maken krijgen met discriminatie tijdens hun zoektocht naar een woning op de private woninghuurmarkt.

Verhuurders zijn er zich echter niet altijd van bewust dat ze discrimineren. Wanneer er verschillende kandidaat-huurders zijn voor dezelfde woning, moeten ze immers noodgedwongen een keuze maken. Soms laten ze zich dan leiden door (onterechte) vooroordelen of bouwen ze verder op negatieve ervaringen die ze hebben gehad in het verleden… Het is niet altijd duidelijk wanneer er effectief sprake is van discriminatie, maar discriminatie op de woninghuurmarkt is op eender welk moment verboden, zelfs al heeft men de beste bedoelingen.

Het Vlaams Mensenrechteninstituut ijvert voor gelijke kansen voor alle burgers en maakt beleidsmakers en de bevolking meer vertrouwd met mensenrechten.

Melding maken

Hebt u het gevoel dat u bij de zoektocht naar een woning anders werd behandeld dan andere mensen op basis van uw geslacht, afkomst, gezondheidstoestand, handicap, geloof, seksuele oriëntatie of leeftijd? Hebt u eventuele bewijsstukken of getuigenissen die er op kunnen wijzen dat u gediscrimineerd werd, dan is het aan de verhuurder om zich te verantwoorden en aan te tonen dat hij niet gediscrimineerd heeft.

Wanneer u als burger meent gediscrimineerd te zijn, kan u eventueel een beroep doen op bemiddeling en oordeelvorming van de geschillenkamer. U kan een melding maken via deze link. Hebt u geen toegang tot internet of hebt u hulp nodig bij het invullen van de melding? Maak een afspraak bij de sociale dienst via 052 33 95 11.

Meer info

Meer info kan u altijd verkrijgen via Het Vlaams Mensenrechteninstituut.

Deel deze pagina

maandag 2 oktober 2023