College van burgemeester en schepenen

Agenda's en verslagen Archief (voor 30 juni 2021)

Lokale besturen zijn vanaf 30 juni 2021 verplicht om bepaalde documenten van hun bestuursorganen (bepaalde besluiten, besluitenlijsten, agenda's, notulen...) via hun notuleringsoftware als open data te publiceren en bekend te maken. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Lokale Besluiten als GeLinkte Open Data’ (LBLOD) van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid. Zo kunnen besturen hun data openstellen en bruikbaar maken voor derde partijen. 

De bekendmakingen van de gemeenteraad zijn daarom voortaan terug te vinden via een externe link. Via die link kan u de raad kiezen waarvan u de verslagen wil bekijken. De oudere bekendmakingen voor 30 juni blijven via de groene knop bovenaan raadpleegbaar.

Het College van burgemeester en schepenen van Buggenhout is samengesteld uit de burgemeester en vijf schepenen. Sinds 2007 is de voorzitter van het OCMW de toegevoegde schepen voor sociale zaken.

De vergadering van het schepencollege heeft plaats elke dinsdag in de schepenzaal van het ACC om 16 uur. Te behandelen items worden best ten laatste om 10 uur op de vrijdag voor de vergadering gemeld via het secretariaat.

Buggenhout heeft zeven ereschepenen: Lucienne Cassimon, Freddy De Bisschop, postuum Eddy De Vos, Christiane Durinck-Verhelst, André Turneer, Godelieve Van Praet en Jozef Verhaegen.

Samenstelling

 • Pierre Claeys

  Burgemeester CD&V

  Bevoegdheden

  Bevolking, brandweer, politie, kerkfabrieken, personeelsbeleid, veiligheid, noodplanning en sociale huisvesting.

  Contactgegevens

  Tel.
  052 33 95 01
  E-mail
  burgemeester@buggenhout.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Geert Hermans

  Eerste schepen CD&V

  Bevoegdheden

  Openbare werken, mobiliteit, communicatie, leefmilieu, natuur, energie en duurzame ontwikkeling, omgeving en ruimtelijke plannen, integraal waterbeleid en polders, patrimonium, technische uitvoeringsdiensten en preventie en bescherming op het werk.

  Contactgegevens

  Tel. privé
  052 33 35 68
  E-mail
  geert.hermans@buggenhout.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Nadine Sertijn

  Tweede schepen CD&V

  Bevoegdheden

  Derde leeftijd, Rode Kruis en bloedgevers, volksgezondheid, gehandicaptenzorg, markten, middenstand, integratie en gelijke kansen, kinderopvang, welzijn en gezin, woonzorgcentrum, kerkhoven en burgerlijke stand.

  Contactgegevens

  GSM
  0475 39 28 44
  E-mail
  nadine.sertijn@buggenhout.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • François Suys

  Derde schepen CD&V

  Bevoegdheden

  Financiën, meerjarenplan, onderwijs, muziekacademie en IT.

  Contactgegevens

  E-mail
  frans.suys@buggenhout.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Mieke Van Malderen

  Vierde schepen CD&V

  Bevoegdheden

  Jeugd, cultuur, GC De Pit, ontwikkelingssamenwerking en dierenwelzijn.

  Contactgegevens

  E-mail
  mieke.vanmalderen@buggenhout.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje
 • Geert Mannaert

  Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst CD&V

  Bevoegdheden

  Toerisme, feestelijkheden, landbouw, trage wegen, KMO, tewerkstelling en sport.

  Contactgegevens

  GSM
  0472 58 27 01
  E-mail
  geert.mannaert@buggenhout.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje