Schepencollege

Agenda's en verslagen

Het College van burgemeester en schepenen van Buggenhout is samengesteld uit de burgemeester en vijf schepenen. Sinds 2007 is de voorzitter van het OCMW de toegevoegde schepen voor sociale zaken.

De vergadering van het schepencollege heeft plaats elke dinsdag in de schepenzaal van het ACC om 16 uur. Te behandelen items worden best ten laatste om 10 uur op de vrijdag voor de vergadering gemeld via het secretariaat.

Buggenhout heeft zeven ereschepenen: Lucienne Cassimon, Freddy De Bisschop, postuum Eddy De Vos, Christiane Durinck-Verhelst, André Turneer, Godelieve Van Praet en Jozef Verhaegen.

Samenstelling