College van burgemeester en schepenen

Agenda's en verslagen Archief (voor 30 juni 2021)

Lokale besturen zijn vanaf 30 juni 2021 verplicht om bepaalde documenten van hun bestuursorganen (bepaalde besluiten, besluitenlijsten, agenda's, notulen...) via hun notuleringsoftware als open data te publiceren en bekend te maken. Dit gebeurt in het kader van het project ‘Lokale Besluiten als GeLinkte Open Data’ (LBLOD) van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van de Vlaamse overheid. Zo kunnen besturen hun data openstellen en bruikbaar maken voor derde partijen. 

De bekendmakingen van de gemeenteraad zijn daarom voortaan terug te vinden via een externe link. Via die link kan u de raad kiezen waarvan u de verslagen wil bekijken. De oudere bekendmakingen voor 30 juni blijven via de groene knop bovenaan raadpleegbaar.

Het College van burgemeester en schepenen van Buggenhout is samengesteld uit de burgemeester en vijf schepenen. Sinds 2007 is de voorzitter van het OCMW de toegevoegde schepen voor sociale zaken.

De vergadering van het schepencollege heeft plaats elke dinsdag in de schepenzaal van het ACC om 16 uur. Te behandelen items worden best ten laatste om 10 uur op de vrijdag voor de vergadering gemeld via het secretariaat.

Buggenhout heeft zeven ereschepenen: Lucienne Cassimon, Freddy De Bisschop, postuum Eddy De Vos, Christiane Durinck-Verhelst, André Turneer, Godelieve Van Praet en Jozef Verhaegen.

Samenstelling