Scholenaanbod

We proberen er alles aan te doen om de leerlingen een zo goed mogelijke theaterbeleving te geven. Hier hoort echter ook enige administratieve rompslomp bij. Goede communicatie hierover is belangrijk. Daarom geven we graag wat praktische afspraken mee.

Procedure

Reserveren doet u via e-mail, met vermelding van de voorstelling waarvoor u wenst te reserveren en het aantal leerlingen, indien mogelijk opgesplitst per leerjaar. De inschrijvingen worden in volgorde van ontvangst behandeld. In de loop van september ontvangt u een brief met de bevestiging van uw reservaties. In die brief staan de definitieve data en aanvangsuren van de voorstellingen.

Let op! Het zou kunnen gebeuren dat de data en uren in de bevestiging afwijken van de door uw school gereserveerde data en uren.

Het aantal toeschouwers per voorstelling is meestal beperkt. Indien de vraag groter is dan het aanbod, onderzoeken we of een extra voorstelling kan worden ingepland. Indien deze alternatieve data of uren niet passen, gelieve ons zo snel mogelijk te contacteren. Zonder tegenbericht, beschouwen we het aantal leerlingen dat in de bevestigingsbrief wordt vermeld als definitief. Aan de hand van deze aantallen zal de factuur worden opgemaakt.

Om te voorkomen dat we heel wat lege stoelen hebben, terwijl de voorstelling eigenlijk is uitverkocht, is het aantal afwezige leerlingen beperkt tot maximaal 10% van de door u gereserveerde plaatsen. Wanneer er meer leerlingen afwezig zijn, zullen we die extra plaatsen alsnog aanrekenen.

We vragen de scholen een kwartier vóór aanvang in GC de Pit aanwezig te zijn. Op die manier kunnen de aanwezigheden worden opgenomen en kan iedereen plaatsnemen, zodat de voorstelling op tijd kan starten. Gelieve bij aankomst de bevestigingsbrief te tonen, om misverstanden te vermijden.

Enkele vuistregels

  • Vestiaire is verplicht, ook (boeken)tassen mogen niet in de zaal meegenomen worden.
  • Kauwgum, andere snoep en dranken zijn verboden in de zaal.
  • Begeleidende leerkrachten nemen plaats aan de zijkanten van de rijen waar hun leerlingen zitten. Medewerkers van GC De Pit zullen bij het toewijzen van plaatsen hiervoor stoelen open laten.

Lesmappen

De meeste schoolvoorstellingen voorzien in een dossier of lesmap. In het verleden is het al vaker gebleken dat het gebruiken van deze info tijdens voorbereidende lessen een echte meerwaarde betekent voor de leerlingen. We raden deze mappen dus zeker aan.

Deel deze pagina

dinsdag 18 juni 2024