Trage Wegen

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Trage wegen worden heel vaak gebruikt voor recreatie dicht bij huis. Weg van het drukke verkeer is u ontspannen veel makkelijker. En het zicht op het landschap achter de lintbebouwing krijg u er gratis en voor niets bij.

In samenwerking met Regionaal Landschap Schelde-Durme en de provincie Oost-Vlaanderen werd in 2017 voor de gemeente Buggenhout een Tragewegenplan opgemaakt. De gemeente heeft dit plan gebruikt voor de uitbouw van onder andere een ruiterroute, nieuwe wandellussen en een mountainbikeroute. Het project “Wegspotters” werd opgestart om tegemoet te komen aan de algemene bezorgdheid voor de zwerfvuilproblematiek en het onderhoud van de routes.

Het Tragewegenplan kan als basis dienen voor het creëren van nieuwe verbindingen tussen woonkernen of recreatiezones.

Het Tragewegenplan bestaat uit verschillende wenselijkheidskaarten. Op deze kaarten worden alle voetwegen aangeduid met een gewenste actie en worden “missing links” weergegeven. De gemeente werd in 11 zones verdeeld met elk een wenselijkheidskaart. Deze kaarten zijn in bijlage te downloaden.

Deel deze pagina

vrijdag 12 januari 2024