Eretitel voor schepenen

Lokale mandatarissen en raadsleden kunnen een eretitel toegekend krijgen als beloning voor de loopbaan. De toekenning van een eretitel aan burgemeesters is een bevoegdheid van de Vlaamse Regering. De toekenning van een eretitel aan raadsleden (gemeente, OCMW of provincie), schepenen en OCMW-voorzitters is een bevoegdheid van het betrokken bestuur.

De titel van ere-schepen kan toegekend worden aan een aftredende schepen die zijn mandaat gedurende een legislatuur of ten minste zes jaar in Buggenhout heeft uitgeoefend.

Voorwaarden

De toekenningsvoorwaarden voor eretitels vindt u op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Regelgeving

Gemeenteraadsbesluit van 25 april 2013 houdende toekenning van eretitels aan schepenen

Meer info

De gemeenteraad kan de eretitel intrekken om gemotiveerde redenen.

Deel deze pagina

woensdag 31 mei 2023