Hemelwaterplan

De klimaatverandering stelt Vlaamse steden en gemeenten voor nieuwe uitdagingen. Dat hemelwater altijd en in de juiste hoeveelheden beschikbaar is, is niet meer van zelfsprekend. Wat we vandaag beschouwen als extreem, zal in de toekomst normaliteit worden.

Een ambitieuze en toekomstgerichte gebiedsdekkende visie werd uitgewerkt waarbij gestreefd wordt om het risico op wateroverlast en droogte te verminderen. De focus ligt op het hemelwater zo veel mogelijk ter plaatse te houden en te hergebruiken. Enkel als dat niet mogelijk is, mag het water vertraagd worden afgevoerd. U kan het hemelwaterplan in bijlage raadplegen. 

Deel deze pagina

woensdag 8 november 2023