Klimaat

Buggenhout is een stevig engagement aangegaan om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten op haar grondgebied. Daarnaast willen we ook de negatieve gevolgen van de klimaatverandering (denk aan hitte, wateroverlast of droogte) helpen verzachten. We maken daarom een klimaatplan op met concrete acties om uit te voeren tussen nu en 2030. Dat doen we in samenwerking met Provincie Oost-Vlaanderen. Hier kan u alle informatie en acties hieromtrent terugvinden.