Mobiliteit

De dienst mobiliteit maakt deel uit van de afdeling grondgebiedzaken. Deze dienst is belast met de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk mobiliteitsplan en met de voorbereiding (in samenwerking met de gemeentelijke politie) en de opvolging van de uitvoering van aanvullende reglementen op het wegverkeer.