Fietsbeleid

Buggenhout is een fiets- en bosgemeente. De voorbije jaren is er veel geïnvesteerd in het verkeersveilig maken van onze straten en het aanleggen van goede infrastructuur voor fietsers.

Fietsstraten

Fietsstraten zijn al een aantal jaar aan een opmars bezig. In een fietsstraat zijn auto’s ‘te gast’ en krijgen fietsers alle ruimte. Concreet geldt dus:

  • Auto’s en andere motorvoertuigen mogen er fietsers niet inhalen.
  • Auto’s mogen niet sneller rijden dan 30 km/uur.
  • Fietsers mogen in een eenrichting straat de hele breedte van de rijweg gebruiken, en in een tweerichting straat de helft.

Fietsstraten worden ingevoerd in straten met weinig autoverkeer. Het zijn ook straten die functioneren als een belangrijke fietsverbinding. Buggenhout telt momenteel vijf fietsstraten namelijk de Reigersweg, Nieuwstraat, Zittingsweg, Sportveldstraat en de weg tussen Dries en Vekenstraat.

Ruilverkavelingswegen

Op deze wegen is 30 km per uur de maximumsnelheid. Deze zones worden aangeduid met de borden F99c en F1010c. De toegang tot ruilverkavelingswegen is voorbehouden voor voetgangers, fietsers, ruiters, landbouwvoertuigen en bestuurders van speed pedelecs. De weggebruikers mogen elkaar niet in gevaar brengen of hinderen.

Deze wegen mogen ook gevolgd worden door:

  • Voertuigen op weg van en naar de aanliggende percelen.
  • Niet-gemotoriseerde drie-en vierwielers.
  • Voertuigen voor onderhoud, afvalophaling, toezicht, hulpverlening en prioritaire voertuigen.

In Buggenhout zijn volgende wegen ruilverkavelingswegen: Begijnenweg, Heibos, Driesenweg, Lijnsebossen, verbindingsweg met de Brandstraat, Kortedreef, Dreef, Kuipstraat, Visgracht, verbindingsweg tussen Kuipstraat en Dreef, Stenenmolenstraat (voorbij het bedrijf De Kinder), Grote Kouterbaan, Boksheide en de verbindingsweg Boksheide naar Hoogweg.

Fietsstallingen

Momenteel zijn er drie overdekte fietsenstallingen in goede staat namelijk eentje aan Het Gemeentehuis, eentje aan GC De Pit en eentje aan de noordzijde van het station. De fietsenstallingen aan de zuidkant van het station, aan het gemeentehuis in Opdorp en aan de kerk in Opstal zullen verbeterd worden. Daarnaast plannen we nog fietsenstallingen aan de Dries (kant Madelon én kant Drytoren) en aan de Patattenmolen.

Fietsbeugels

Een uniek project werd in 2020 door onze eigen technische uitvoeringsdienst uitgewerkt. Dany Van Sande ontwierp en maakte fietsbeugels. Deze zijn voorzien van een plaatje ‘Buggenhout fiets & bosgemeente’ en hebben een oranje kleur. Ze zijn terug te vinden aan Het Gemeentehuis, aan de Madelon Dries, aan Drytoren Dries en aan de molenaarswoning aan de Patattenmolen.

Deel deze pagina

dinsdag 21 november 2023