Thuiszorg

De dienst thuiszorg verleent hulp aan personen die voor een korte of lange periode ondersteuning nodig hebben bij hun huishoudelijke taken en persoonlijke hygiëne. 

De dienstverlening is erop gericht mensen zo lang mogelijk verantwoord in hun eigen huis te laten wonen.